Har bytt namn till

Boka föreläsning om romer. Romska, romer, romska föreningar, föreningar som är romska, romani språket, minoritet språk romani, romani, romani chib, romernas historia, romernas kultur, romska tiggare, tiggare, unga romer, unga, romska, rom, romani, föreläsning om romer, föreläsning,  romer, kunskap om romer, varför är romer fattiga, varför är romer utsatta, diskriminering av romer. Boka föreläsning om romer, integration, föreläsning, Raoul Wallanberg pristagare , migration, flykting, politik runt romska frågor, bästa föreläsare, inspirerande föreläsning, föreläsning om romer, föreläsning om integration.  Säg inte zigenare utan rom. Säg inte antiziganism utan antiromism.

Swedish Human Rights project driver projekt som ska främja barnets rättigheter och mänskliga rättigheter. Inom kort kommer en hemsida som du kan besöka och läsa mer.

 

www.SwedishHumanRightsProject.org

"Kunskap Om Romer" drivs av Swedish Human Rights Project. Kunskap om romer är under utveckling den förväntas vara klar under våren 2018.

 

www.KunskapOmRomer.se

En föreläsning som har inspirerat och berört över 4000 människor sedan 2014. Skolor, kommuner, föreningar, företag och andra rekommenderar alla starkt att ta del av föreläsning.
En föreläsning alla borde ta del av!

www.EmirSelimi.com

" " Vi driver projekt som stärker 
mänskliga rättigheter

Boka föreläsning idag!

info@SwedishHumanRightsProject.org